Är schack en sport?

Anses schack vara en sport?

Enligt svenska ordlistan finns det en skillnad i orden idrott och sport. Skillnaden är att sport innefattar en typ av tävlan som kräver fysisk aktivitet och ansträngning. Schack är en tävling, helt klart, men däremot innefattar den inte speciellt mycket fysisk ansträngning. Anses den även vara en sport? Nej, inte av majoriteten iallafall. Schack anses vara en idrott, även fast det har världsmästerskap, som i de flesta fall kopplas ihop med sporter.

De personer som anser att schack är en sport argumenterar för att ordet sport innebär hård träning under lång tid. Tränar man schack ofta under flera år så blir man givetvis bättre på spelet, eftersom inget i spelet lämnas åt slumpen. Ur det perspektivet kan schack anses som en sport. Dessutom är schack klassat som en sport av den Internationella olympiska kommittén, men det är däremot inte dataspel. Schack och dataspel kräver dock samma fysiska ansträngning, vilket är något som tål att tänkas på.

Kammarrätten slår fast att schack inte är en idrott

Stockholms schackförbund har flera gånger varit på skatteverket och överklagat att de anser att schack inte är en sport. Efter att kammarrätten slagit fast att det inte är en sport fick de bita i det sura äpplet. När schack inte anses vara en sport innebär det att de måste betala högre arbetsgivaravgifter. Detta beslut togs 2014, och i samband med det beslutade även skatteverket att schackförbundet skulle vara tvinga att betala 140 000 kronor extra i obetalda arbetsgivaravgiften från åren 2011 till 2013.

Det finns många olika anledningar till varför skatteverket valde att höja arbetsgivaravgiften för schackförbundet, men en av anledningarna var att de hade redovisat några av deras utbetalningar som avgiftsfria, för att de ansågs sig själva vara en sportklubb. Det finns en bestämmelse i arbetsgivaravgiften som säger att det inte ska tas ut någon arbetsgivaravgift från en en förening som har ideell verksamhet och utövar idrott. Anledningen till det är för att främja idrottslig verksamhet.

Dock är föreningen skyldig att betala en arbetsgivaravgift om det är så att ersättningen från organisationen överstiger mer eller exakt det halva prisbeloppet. Skatteverket hade även som argument att de inte ansåg att schackförbundet bedrev en verksamhet som främst var i syfte för att främja idrotten.

Överklagan i domstolen

När schackförbundet överklagade i domstolen, var det upp till dem att anse om det är en sport eller inte. Schackförbundet hävdade att de hade en likadan uppbyggnad som vilken annan idrottsverksamhet som helst. Dessutom är strukturen på schackmatcherna densamma som alla andra tävlingsverksamheter.

Dock är de inte med i Riksidrottsförbundet, men de är däremot med i internationella schackförbundet. Ytterligare ett starkt argument från schackförbundet sida var att schack kräver fysiologer, det vill säga den fysiska utväxlingen. För att det ska få kallas en sport ska det innefatta fysisk aktivitet och en tävlan. Schackförbundet hade tagit fram vetenskapliga stunder som visade att den fysiska utväxling som krävs i schack, är den samma som krävs i höjdhopp. Dock räckte inte dessa argument, då domstolen ansåg att om det ska få vara en idrottsförening måste den vara knuten till svenska Riksidrottsförbundet eller en jämlik organisation.

De ansåg även att det är en tankeverksamhet och inte en idrottslig verksamhet. Till sist men inte minst hade domstolen ett argument som tog hårt på många från schackförbundet, vilket var att de inte hade någon motivation att främja idrottslig verksamhet men däremot att utnyttja undantaget de skulle få angående arbetsgivaravgifter. När schackförbundet får avslag från domstolen går de vidare till kammarrätten. Där hävdade förbundet att domstolen hade en felaktig uppfattning om att schack inte skulle kräva någon fysisk prestation. Dock går det inget vidare för schackförbundet där heller, utan de får avslag av kammarrätten också. Detta innebär i praktiken att exempelvis alla tävlingsvinster klubben får in måste dem skatta på.

Privacy Policy