Mer schack i skolan

Schack borde spelas mer i skolan

Ett universitet som ligger lite i framkanten är Linnéuniversitet i Växjö. Där jobbar bland annat en professor vid namn Lars Holmstrand som undervisar främst inom psykologi. Lars sitter även med i en denreferensgrupp för schack på universitetet. Den är nyligen bildad. Lars berättar att han själv har hållit på med schack sen han gick i skolan. Under årtiondena 1960 oh 1970 var han bland annat med i student-VM och la ner stor tid på schack. Lars hävdar att schack innefattar många saker som elever även använder i skolan, och som vi människor har behov av. Bland annat matten har blivit bättre hos elever när de har fått utöva schack.

Studier visar att alla lärare som har låtit sina elever spela schack, så anser 58% av dessa lärare att deras elever har blivit bättre i matematik. När lärarna endast fick svara på om schack gav en positiv eller negativ effekt så svarade 81% att schack gett en positiv effekt på skolämnena, medan resterande 19% ansåg att eleverna blivit sämre i skolan. Lars anser även att schack har en positiv effekt på barn som inte innefattar betygen. I dagens samhälle finns det många barn som inte känner sig inkluderade i skolan.

Många tycker att skolan är det värsta som finns, och att de inte känner sig tillräckliga i jämförelse med andra elever. I schack däremot får alla vara med, och de skapar en lustfylld upplevelse samtidigt som eleverna utvecklar sitt lärande på ett pedagogiskt sätt. De lärare som hade låtit sina elever spela schack håller med om att stämningen i klassen och mellan eleverna var mycket bättre efter det. Något de lyfte fram var att ”alla kunde vara med och spela schack”.

Ger barn självförtroende

Vi vet idag att man utvecklas olika. Barn kommer in i puberteten i olika åldrar, vissa har lättare för matte än andra och man utvecklas olika snabbt. Trots vetskapen om det, är det ändå många som blir ledsna när de inte har kan något som alla andra kan, inte minst barn. Att ha sämst betyg i klassen, eller inte förstå något i matten som alla andra förstår, kan ta på ens självkänsla. Forskning visar att de barn som har fått spela schack, får ett bättre självförtroende och en känsla av att de har kapaciteten att tänka själv. Lars Holmstrand hävdar även att schack är den perfekta sysselsättningen för barn om de vill få ett praktexempel på hur kopplingen mellan teori och praktik fungerar.

Mycket av det elever läser i skolan är för att kunna klara av det verkliga livet. Förstår inte barnen det, är motivationen mindre när man väl sitter i klassrummet. Eleverna får även möjlighet att testa sina nya kunskaper i schack, och märker när det går bra respektive dåligt. Lars hävdar även att schack utvecklar eleverna intellektuellt. Det är däremot svårt att bevisa med vetenskapliga studier.

Ett framtida ämne i skolan

Det är en självklarhet att schack borde användas mer i skolan enligt Lars Holmstrand. Beroende på hur varje skola är upplagd så kan även upplägget för schack variera, men han anser att alla elever ska minst en någon i veckan ha en lektion som innefattar schack. Spelet borde även finnas som ett alternativ bland alla andra spel på fritids, då det är mycket bättre än exempelvis monopol. Eleverna får söka sig fram efter former i schack och lära sig att tänka själv. Hans jobbar aktivt för att få en kurs i schack. Hans största utmaning är inte att få fram vetenskapliga studier som visar att det han säger är rätt, utan han berättar själv att det svåraste är att få lärare att vilja införa det.

Privacy Policy