Schackens historia

Vart kommer schack ifrån?

Med tanke på att schack är ett av världens mest populära spel genom tiderna så är det många länder som hävdar att de uppfunnit schack, iallafall olika varianter av det. Dock tyder historien på att schack ursprungligen uppfanns i Indien, och hette då Chaturanga. Det årtal forskare har kunnat fastställa att brädspelet uppkom var runt 500-talet.

Dock är Indien inte det enda land som får ha äran om att ha tillfört värden schack, utan även perserna får en del av äran. Trots att Indien har fått äran av att ha uppfunnit schack så har det inte funnits några spel i dessa länderna som tyder på det. Forskare har istället hittat bevis i skrifter som de i sin tur har ansett komma från 500-talet. De första och äldsta materiella bevisen, det vill säga spelpjäser och spelbräde, har hittats i Persien och eftersom vår vardagliga namn på spelet ”Schack” härstammar från det persiska ordet ”Shah” som betyder kung, så förklarar det saken.

Schackmatt, det man säger när man kan döda motståndarens kung, härstammar från persiskans Shah Mat. Ordagrant betyder det ”Kungen är överfallen från bakhåll”. Många tror att det betyder att kungen är död, vilket är fel. I och med att Persien inte längre existerar, utan landet istället heter Iran, så säger man att schack är indo-iranskt. I Iran har schack ett annat namn, nämligen ”chatrang”. Det finns dock en annan teori om från vilket land schack skulle härstamma ifrån, vilket är Kina. Kineserna hävdar själva att schack redan skulle ha funnits på 100-talet.

Dock finns det inga bevis som tyder på det. Dessutom är det en tolkningsfråga om vad som egentligen får räknas som schack. Spelet har haft olika namn men de spel från 500-talet är ändå tillräckligt lika nutidens schack, så man kan kalla det för samma spel. Det fanns säkert ett brädspel på 100-talet i Kina men inte har några större likheter med schack eftersom reglerna har ändrats så mycket under historiens gång.

Hur spreds schack?

Med tanke på att spelet härstammar från världsdelar som inte innefattar Sverige så är det många som är fascinerade över hur det kommer sig att schack kunde spridas så snabbt. Det var nämligen Ryssland som spred vidare brädspelet till Europa. Europa spred sedan vidare spelet till resterade delar av världen. Under tidens gång och spridningar i världen så har även spelets regler ändrats en aning. Det är intressant hur det har uppkommit, men till en början har damen varit en mer kraftfullare pjäs än vad kungen har varit. Forskare antyder att kungen blev märkligare under perioden där kvinnor inte ansågs ha samma rättigheter som män, utan snarare något man kunde styra och ställa med. Däremot är det intressant att kvinnan till en början fick vara med mäktiga pjäsen. Det skulle, ur ett historiskt perspektiv, ge mer förståelse om kungen var den pjäs som var störst till en början, och att damen sedan fått ta över tronen när jämställdhet blev mer aktuellt.

Numera är det vanligt med schackklubbar. I små städer är det inte ovanligt att det finns ett schackförbund. Det första schackförbundet som innefattade hela världen grundades så sent som den 20 juli 1924 i Paris. Det heter “Fédération Internationale des Échecs”. Schack kom till Sverige någon gång i mitten av 1800-talet enligt forskare. Sen dess har det varit ett sällskapsspel och även en statusgrej att ha ett anrikt schackbräde. Fina välgjorda bräden har följt med i generationer. Det finns även schackklubbar på många skolor, framförallt i skolor som ligger i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg. Där bedrivs schacktävlingar i varje årskurs.

Privacy Policy